QUẢNG NAM MEDIA

Kênh Media - Tin tức - Việc làm 24/7 Quảng Nam

Thiết kế Web - Mobile App, Hotline: 0964 567 545

Video Sẻ chia kinh nghiệm để doanh nghiệp thực phẩm vượt bão


Gần 100 doanh nghiệp ngành thực phẩm đã dự và lắng nghe các chia sẻ kinh nghiệm kinh doanh trên nền tảng số đến từ nhà quản lý, chuyên gia tại Hội thảo 'Tăng trưởng số - Con đường vượt bão doanh nghiệp thực phẩm 2024'.

DANH SÁCH VIDEO KHÁC